Picture2

การทอผ้ายืดแบบ Jersey

Jersey เป็นผ้ายืดที่นิยมนำมาทำเป็นเสื้อยืด T-shirt ตามท้องตลาดทั่วไป เสื้อยืดที่มีลายพิมพ์ที่หน้าอกหรือที่อื่นหรือจะไม่มีลายเป็นผ้าสีเดียวเลยก็เหมือนกัน แบ่งได้ตามน้ำหนักและเบอร์ของเส้นด้าย ตามนี้

น้ำหนักและเบอร์ของเส้นด้าย

  1. Single jersey 32/1 หมายถึงการทอผ้ายืดด้วยเส้นด้ายเบอร์ 32 ส่วน /1 หมายถึงการทอผ้าเส้นเดี่ยว ที่ใช้เส้นด้ายเส้นเดียวในการทอผ้ายืด สำหรับผ้า single jersey 32/1 น้ำหนักมาตรฐานจะอยู่ที่ 155-165 gram(glm) /sqm ซึ่งวิธีการชั่งน้ำหนักผ้ายืดจะใช้วิธีใช้เครื่องปั๊มแกรมที่เป็นวงกลมตัดผ้าออกมาแล้วนำไปชั่ง ถ้าน้ำหนักเบากว่ามาตรฐาน มักจะมีปัญหาในการยืดหดตัวหรือย้วยชายได้ตอนตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป
  2. Single jersey 32/2 จะได้ผ้ายืดที่หนากว่าแบบทอเส้นเดี่ยว แต่จะทำให้ต้นทุนผ้ายืดมีราคาสูงขึ้น ซึ่งแบรนด์แฟชั่นระดับสูงนิยมใช้กัน
  3. Single jersey 20/1 น้ำหนักมาตรฐานจะอยู่ที่ 165-175 gram/sqm โครงสร้างผ้าชนิดนี้ยังสามารถทำเป็นแบบ peach dyed หมายถึงการทอผ้าแล้วนำไปย้อมสีทีหลัง หรือว่าอีกแบบก็ yarn dyed หมายถึงการย้อมเส้นด้ายก่อนนำไปทอ ซึ่งอาจทำเป็นลายริ้วหรือ ลาย stripe นั่นเอง
  4. Double knit 20/2 คือผ้า jersey ที่ทอออกมาแล้วด้านหน้ากับด้านหลังจะออกมาเหมือนกัน น้ำหนักมาตรฐานของโครงสร้างผ้าชนิดนี้จะอยู่ที่ 175-185 gram/sqm โครงสร้างผ้าชนิดนี้ เหมาะสำหรับการออกแบบในช่วงฤดูหนาว
  5. Rib 1×1 (เส้นด้ายเบอร์ 32) Rib บางท่านก็เรียกว่าหล่อบุ้ง ผ้าชนิดนี้ใช้เป็นผ้าส่วนประกอบปลายแขนและบริเวณคอเนื่องจากผ้ามี ความยืดหยุ่นสูงสามารถยืดออกและหดกลับเข้าสู่รูปแบบเดิมได้ทั้งนี้ผ้าประเภทนี้มีทั้งแบบธรรมดา และใส่ยาง หมายถึงผ้ายืดที่ทำการทอโดยการชักร่องของเส้นด้าย หนึ่งต่อหนึ่งช่อง
  6. Rib 2×2 (เส้นด้ายเบอร์ 20) หมายถึงการชักร่องของเส้นด้าย สองต่อสอง น้ำหนักมาตรฐานของผ้าชนิดนี้จะอยู่ที่ 165-175 gram/sqm เหมาะสำหรับทำเสื้อรัดรูปทุกชนิด และสามารถใช้เส้นด้าย spandex ผสมเข้าไปในการทอ ถ้าต้องการให้มีการยืดหยุ่นหรือการสปริงตัวเพิ่มมากขึ้น
  7. ผ้า 32/1,20/1 Spandex (two way) โครงสร้างผ้าชนิดนี้จะประกอบด้วยเส้นด้าย cotton 100 % ผสมกับเส้นด้าย spandex สามารถทำลายพิมพ์บนผ้าเลยก็ได้หรือผ้าพื้นธรรมดาก็ได้ เหมาะสำหรับทำเสื้อรัดรูปหรือ Body suit (ชุดว่ายน้ำ) กางเกงรัดรูปทั้งขาสั้นยาว หรือ dress รัดรูป ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของผ้าชนิดนี้คือสามารถยืดได้ทั้งด้านกว้างและด้านยาว
  8. Top dyed คือผ้าที่ทอด้วยเส้นด้ายที่จะออกเป็นกระไม่ใช่สีเดียวกันทั้งเส้น เส้นด้ายจะออกสีกระผ้าก็ออกมาสีกระทั้งตัว ซึ่งโครงสร้างจะไม่ต่างจาก single jersey นักเพราะเส้นด้ายจะใช้เบอร์ 32/1,20/1 เหมือนกัน แต่จุดเด่นคือไม่ต้องย้อมสีอีก