Picture2

การทอผ้ายืดแบบ Jersey

Jersey เป็นผ้ายืดที่นิยมนำมาทำเป็นเสื้อยืด T-shirt ตามท้องตลาดทั่วไป เสื้อยืดที่มีลายพิมพ์ที่หน้าอกหรือที่อื่นหรือจะไม่มีลายเป็นผ้าสีเดียวเลยก็เหมือนกัน แบ่งได้ตามน้ำหนักและเบอร์ของเส้นด้าย ตามนี้ น้ำหนักและเบอร์ของเส้นด้าย Single jersey 32/1 หมายถึงก ...

0